augustinus parochie pastoor

Voorzitter
Pastoor David Lebrun
pastoor@augustinus-parochie.nl


augustinus parochie margot fokker

Bestuurslid
Margo Fokker


augustinus parochie penningmeester

Penningmeester

Ronald Krol


augustinus parochie lies van eggelen

Bestuurslid
Lies van Eggelen


augustinus parochie marco van os

Secretaris
Marco van Os
bestuur@augustinus-parochie.nl


augustinus parochie bart leijtens

Bestuurslid
Bert Leijtens